Látogatói információk

Látogatói információk

A Szepes Gyula Művelődési Központ házirendje

1.      A Szepes Gyula Művelődési Központ által ellátott közfeladatok:

·        iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

·        a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

·        az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

·        az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

·        a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

·        a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

·        a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

·        egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

2.      Nyitvatartási idő:

hétköznapokon 9-20 óráig.

Hétvégi nyitva tartás: a meghírdetett programok kezdése előtt egy órával.

3.      A Szepes Gyula Művelődési Központ belépődíjas programjain, rendezvényein a látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyami díj befizetése.

4.      Látogatóink zavartalan művelődése, szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő kulturált magatartást, viselkedést.

5.      Programjainkat, színháztermi előadásainkat a meghirdetett időpontban pontosan kezdjük. Késve érkező vendégeink – az előadás zavartalansága érdekében – jegy szerinti helyüket csak a szünetben foglalhatják el.

6.      A berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár.

7.      A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és tanfolyamvezetők, illetve a Szepes Gyula Művelődési Központ munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

8.      A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő munka-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat. A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

9.      Ittas, bódító- vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén nem tartózkodhat.

10. A Szepes Gyula Művelődési Központ területére kábítószert, valamint élő állatot behozni tilos.

11. Kerékpár, motorkerékpár elhelyezése épületen kívül lehetséges.

12. A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei épületétől 5 méterre, a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

13. A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak igazgatói engedéllyel lehet.

14. A Szepes Gyula Művelődési Központba és telephelyeire behozott értéktárgyak megőrzését nem tudjuk vállalni. Ruhatár biztosítása esetén, az ott elhelyezett ruhákat megőrizzük. Az egyes helyiségek zárhatóságáról a rendezvények alatt az Információs szolgálat gondoskodik.

15. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők:

·        a legközelebbi felnőtt,

·        a Művelődési Központ munkavállalói, valamint

·        az adott ügyben illetékes hatóságok: MENTŐK, TŰZOLTÓK, RENDŐRSÉG

Mobiltelefonról elérhető segélykérés: 112

Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz!

 

Hasznos linkek

facebook

 

Hírlevél

 

Amennyiben hírlevelet szeretne kapni, kérjük adja meg elérhetőségét.